Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Medycyna - Rozporz?dzenie

Email PDF

O blisko miesi?ca obowi?zuje Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzaj�w i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zak?adach opieki zdrowotnej dla os�b pozbawionych wolno?ci oraz sposobu jej przetwarzania.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.