Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt ustawy o zamianie użytkowania wieczystego w prawo własności

Email PDF

Sejm pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. 4 lutego tego roku projekt ten trafił do pierwszego czytania. Zakłada rozciągnięcie w czasie całego tego procesu. Z dniem wejścia w życie ustawy prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostałoby w prawo własności na mocy ustawy.

Osoby, które nabędą prawo własności będą zobowiązane do poniesienia opłaty z tytułu takiego przekształcenia. Opłatą tą staną się koszty, które użytkownicy wieczyści mieli ponosić każdego roku zgodnie z umowami o użytkowanie wieczyste, od 2012 r. aż do daty, którą określała umowa, lub decyzja o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste. Innymi słowy opłaty za użytkowanie wieczyste ponoszone od 2012 r staną się niejako ratami, w których spłacane będzie nabycie nieruchomości. Opłaty te, zgodnie z projektem mają być w poziomie opłaty obowiązującej w 2011 r. Dodatkowo osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, w stosunku do nieruchomości, które w dniu poprzedzającym wejście ustawy w życie stanowiły własność Skarbu Państwa, właściwy starosta udzieli, na ich wniosek złożony do 31 grudnia 2012 r., 50 % bonifikaty od opłaty.

Z projektem można i warto się zapoznać, jest dostępny na stronie internetowej Sejmu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.