Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia przygotowa?o projekt ustawy, kt�ra wyd?u?a czas pracy elektroradiolog�w z pi?ciu do 7,5 godziny. Ministerstwo argumentuje, ?e badania nie s? obecnie ju? tak szkodliwe. ?rodowisko elektroradiolog�w wskazuje z drugiej strony na wyniki ostatniej kontroli NIK, kt�rej wnioski sugeruj? wymian? 80 procent urz?dze? u?ywanych w polskich szpitalach. Negocjacje nie przynosz? na razie wi?kszych zmian do projektu. Du?a cz??? os�b wybiera?a ten zaw�d w?a?nie ze wzgl?du na okre?lone godziny pracy. W za?o?eniu ustawowym za zwi?kszeniem liczby godzin pracy nie idzie za? wzrost wynagrodze?. Proponowane zmiany s? ?r�d?em konfliktu ?rodowiska zawodowego z Ministerstwem.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.