Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Konserwator zabytkowej zieleni

Email PDF

Opis
Wymagania

Opis
do góry
Osoba, która zamierza wykonywać zawód konserwatora zabytkowej zieleni powinna posiąść odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Praca nad terenami zabytkowej zieleni to zadanie odpowiedzialne i wymagające posiadania szerokiej wiedzy zarówno historycznej, jak również z zakresu architektury zieleni. Zgodnie z obowiązującym prawem osoba kierująca pracami przy konserwacji zabytkowej zieleni musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Wymagania
do góry

Zgodnie z & 23. 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków może kierować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.