Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prawo - Tłumacz przysięgły

Email PDF

Ustawa:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1746

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 265

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 130


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 129


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 128

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 127

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.