Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Wymagania j?zykowe

Email PDF

Urz?d Lotnictwa Cywilnego przypomina na swoich stronach, ?e wym�g uzyskania bieg?o?ci j?zykowej dotyczy pilot�w, kontroler�w ruchu lotniczego i operator�w stacji lotniczych zaanga?owanych w ruch mi?dzynarodowy. Wprowadzenie wymogu potwierdzania bieg?o?ci j?zykowej stanowi konsekwencj? serii katastrof lotniczych, w kt�rych za g?�wn? z przyczyn uznano brak bieg?o?ci w pos?ugiwaniu si? j?zykiem angielskim.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.