Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prawo - Notariusz

Email PDF

Ustawa:

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 286

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1120

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 290

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1208

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 955

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 607

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 559

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 384

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 115

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz. U. 2005 nr 258 poz. 2169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2077

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 188

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.