Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Prezentacja na temat Karty Nauczyciela

Email PDF

Zesp�? opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela przedstawi? prezentacj? na temat Karty Nauczyciela.

W prezentacji odpowiedziano na nast?puj?ce pytania:

1. Jakie zagadnienia powinna regulowa? nowa ustawa?

2. Jak wzmocni? motywacyjny charakter awansu zawodowego i systemu wynagradzania nauczycieli oraz usprawni? te systemy, aby sprzyja?y umacnianiu presti?u zawodu nauczyciela i dobrym efektom systemu edukacji?

3. Jak zmodyfikowa? organizacj? czasu pracy szko?y i nauczyciela, aby podnie?? efektywno?c pracy (odpowiednio wykorzystywa? dodatkowe godziny na prac? z uczneim o specjalnych problemach edukacyjnych)?

4. Kogo powinna dotyczy? nowa ustawa reguluj?ca status zawodowy nauczyciela (np. jak mozna wl?cza? do systemu edukacji nauczycieli akademickich, praktyk�w zawodu, artyst�w)?

W prezentacji zawarto r�wnie? informacje o zmianach w prawodawstwie na przestrzeni lat.

Pe?na prezentacja dost?pna jest na stronach Zwi?zku Powiat�w Polskich.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.