Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uznawanie kwalifikacji - Pośrednik pracy

Email PDF

Podstawy uznawania kwalifikacji:

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1148)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Uznawanie kwalifikacji w zawodzie pośrednika pracy nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje w ww. zawodzie kształcąc się w Polsce. Osoby te, uzyskując dyplom potwierdzający ukończenie kształcenia zgodnego z wymogami kwalifikacyjnymi dla zawodu pośrednika pracy, nabywają tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.