Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prawo - Napełniający zbiorniki

Email PDF

Ustawa:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 628

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.