Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prawo - Kierowca taksówki

Email PDF

Ustawa:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1726

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. 2004 nr 2 poz. 15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 118

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.