Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci projekt otwarcia dost?pu do 49 zawod�w utkn?? w Kancelarii Prezesa Rady Ministr�w.

Pocz?tkowo resort sprawiedliwo?ci planowa?, by d?ugo przed wakacjami deregulacja trafi?a do Sejmu. Teraz m�wi si?, ?e najwcze?niej stanie si? to w po?owie wrze?nia.

Tymczasem ministerstwo Jaros?awa Gowina ma ju? gotowy kolejny projekt ustawy, kt�ra ma zderegulowa? oko?o 100 nast?pnych zawod�w.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.