Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

System certyfikacji zawodu ksi?gowego

Email PDF

Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce ma za zadanie kszta?towa? zawody zwi?zane z rachunkowo?ci? wed?ug standard�w mi?dzynarodowych. Zatem realizuj?c powy?sze cele Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce wprowadzi?o system certyfikacji zawodu ksi?gowego.

"Przez certyfikacj? zawodu ksi?gowego rozumie si? po?wiadczenie, sprawdzonych w trybie egzamin�w, kwalifikacji os�b przygotowanych do wykonywania zawod�w zwi?zanych z rachunkowo?ci?." - czytamy na stronie Stowarzyszenia.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.