Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Elektroniczne uznawanie kwalifikacji

Email PDF

Komisja Europejska zaproponowała zmianę unijnej dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych.

Proponowana przez Komisję europejska legitymacja zawodowa, która byłaby w postaci elektronicznego certyfikatu kwalifikacji, miałaby ułatwić uznawanie kwalifikacji w krajach UE. "Pracownik wyjeżdżając okazałby dyplomy w urzędzie swojego kraju, a ten elektronicznie wysyłałby niezbędne informacje (by uznać kwalifikacje) do kraju, do którego pracownik wyjeżdża" Byłaby to dobrowolna forma, z której pracownicy mogliby skorzystać, ale mogliby też załatwiać formalności dotychczasową drogą.

Ponadto KE chce nakazać wszystkim krajom UE aktualizację minimalnych wymogów wykształcenia m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.