Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kompromis Ministerstwo Sprawiedliwości&Taksówkarze

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwości doszło do kompromisu z przedstawicielami korporacji taksówkarskich i samorządem Warszawy.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, to rady gmin i miast, na terenie których działalność prowadzą poszczególni taksówkarze, będą decydowały w drodze uchwały o przeprowadzeniu egzaminu zawodowego i trybie w jakim będzie się on odbywał. "Licencje pozostają, gdyż zwolnienie z obowiązku uzyskiwania licencji oznaczałoby brak możliwości skontrolowania przewoźnika i w razie konieczności, odebrania mu uprawnień." - takie uzasadnienie zawiera projekt.

Jeżeli miasto nie podejmie uchwały o egzaminie, licencja będzie wydawana każdemu, kto spełni wymagania formalne:

  1. kto posiada prawo  jazdy kategorii B,
  2. nie był karany za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  3. posiada odpowiedni samochód,
  4. posiada odpowiednie badania lekarskie.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.