Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkolenie Doradców ADR

Email PDF

Wreszcie po długim oczekiwaniu podpisane zostały przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dwa rozporządzenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Zatem zarówno kandydaci na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wiedzą jakie muszą spełniać warunki aby uzyskać świadectwo doradcy, jak i instytucje, które sprawują nadzór, kształcą i egzaminują w końcu wiedzą co należy do ich obowiązków i w jaki sposób mają przeprowadzać egzaminy.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.