Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Egzamin notarialny 2012 r.

Email PDF

21 lipca mija termin sk?adania wniosk�w o dopuszczenie do egzaminu notarialnego.

Egzamin odb?dzie si?:

4 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 - cz??? pierwsza

5 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 - cz??? druga

6 wrze?nia 2012 r. - godz. 10.00 � cz??? trzecia


?yczymy powodzenia na egzaminie.

Jednocze?nie przypominamy, ?e w przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku istnieje mo?liwo?? odwo?ania si? od wynik�w. W ubieg?ym roku niekt�re osoby postanowi?y odwo?a? si? od wynik�w egzaminu do Komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwo?ci. Dla� 9 os�b rozstrzygni?cie komisji okaza?o si? korzystne.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.