Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Wdro?enie dyrektywy o bezpiecze?stwie j?drowym

Email PDF

Komisja Europejska wezwa?a Polsk? do wdro?enia dyrektywy o bezpiecze?stwie j?drowym.

W odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej Ministerstwo Gospodarki poinformowa?o, ?e dyrektywa 2009/71/Euratom ustanawiaj?ca wsp�lnotowe ramy bezpiecze?stwa j?drowego obiekt�w j?drowych zosta?a wdro?ona w terminie.

Wi?cej...

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.