Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Szkolenia - opieka geriatryczna

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia uruchomi?o projekt �Wsparcie systemu kszta?cenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, wsp�?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki�. Projekt b?dzie realizowany w latach 2012-2015. Jego celem jest szkolenie kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Projekt adresowany jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, piel?gniarek podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeut�w, opiekun�w medycznych oraz terapeut�w ?rodowiskowych. Ka?de ze szkole? ma trwa? trzy dni. Pierwsze szkolenia maj? si? odby? jeszcze w pierwszej po?owie bie??cego roku. Dla uczestnik�w s? one bezp?atne.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.