Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zmiana zakresu szkoleń funkcjonariuszy celnych

Email PDF

Obecnie szkolenie funkcjonariuszy, którzy chcą należeć do korpusu oficerskiego odbywa się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń. I to się nie zmieni. Zmieni się zakres szkolenia.

Szkolenie będzie obejmowało swoim zakresem wiedzę z: zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, finansów publicznych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji. Ponadto duży nacisk będzie kładziony na znajomość prawa konstytucyjnego, struktury i funkcjonowania administracji publicznej oraz Służby Celnej. Wprowadzone zostaną zajęcia podnoszące sprawność fizyczną.

Każde szkolenie będzie się kończyło egzaminem. Funkcjonariusze celni, którzy będą chcieli należeć do korpusu oficerskiego po przebytym szkoleniu, będą musieli wykazać się wiedzą właśnie podczas egzaminu. Funkcjonariusz, który nie zda egzaminu dwa razy, nie będzie mógł awansować na wyższy stopień służbowy.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.