Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Przeciwnicy deregulacji

Email PDF

Coraz wi?cej firm oraz stowarzysze? skupiaj?cych osoby wykonuj?ce zawody regulowane jest przeciwko deregulacji. Petycje do Ministra Gowina pisz? przedstawiciele trener�w, korporacje taks�wkarzy a nawet Rzecznik Praw Dziecka.

Wyk?adowcy wroc?awskiej Akademii Wychowania Fizycznego protestuj? przeciw dopuszczeniu wszystkich do zawodu trenera. - To mo?e by? gro?ne dla m?odych sportowc�w - przekonuj?

>WI?CEJ...

Rzecznik Praw jest przeciwny deregulacji zawod�w m. in. przewodnika turystycznego i instruktora sportu. W wyst?pieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwo?ci wyrazi? zdanie, ?e mo?e to zagra?a? dobru dzieci.

>WI?CEJ...

Zaw�d doradcy finansowego powinien by? regulowany, gdy? nieprofesjonalne doradztwo mo?e mie? powa?ne konsekwencje dla klient�w oraz rynku - uwa?a Europejska Federacja Doradc�w Finansowych Polska.

WI?CEJ...

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.