Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Konsultacje spo?eczne dotycz?ce projektu ustawy deregulacyjnej dobiegaj? ko?ca

Email PDF

Dobiegaj? ko?ca konsultacje spo?eczne projektu ustawy�dotycz?cej deregulacji niekt�rych zawod�w. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci�w pierwszej kolejno?ci planuje u?atwi? dost?p do 49 profesji, w�tym m.in. dla�adwokat�w, bibliotekarzy, po?rednik�w pracy, spawaczy, detektyw�w, pilot�w wycieczek�i�taks�wkarzy. Ju?�rozpocz??y si? prace�nad kolejn? list? zawod�w. Docelowo deregulacja b?dzie dotyczy? 230 profesji.

WI?CEJ...

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.