Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uznawanie kwalifikacji pielęgniarskich w Unii Europejskiej

Email PDF

Jak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech istnieje możliwość automatycznego uznania kwalifikacji pielęgniarskich. Podejście to stosowane jest jednak tylko wobec osób posługujących się dyplomami ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które ukończyły jedynie studia licencjackie są uznawane w oparciu o zasadę praw nabytych, jeśli taka osoba pracowała w zawodzie przez co najmniej trzy lata w okresie ostatnich pięciu lat. Podobnie uznawane są kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą oni udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej pięć lat w okresie ostatnich siedmiu lat. Zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów wydają Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.