Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF
Czy powstan? nowe miejsca pracy dzi?ki planowanemu przez rz?d otwarciu po?owy regulowanych zawod�w?
Zmiany maj? dotyczy? 160 zawod�w regulowanych.
Bariery maj? by? zniesione w dost?pie do zawodu m.in. architekta, in?yniera czy urbanisty. Rz?d chce upro?ci? ?cie?ki kariery w cz??ci zawod�w regulowanych. W planowanych zmianach prawdopodobnie pojawi si? zapis, m�wi?cy o tym, ?e absolwenci na koniec studi�w zdawaliby specjalne egzaminy pa?stwowe, kt�re da?yby im prawo wykonywania zawodu.
W przypadku ok. 70 zawod�w - w tym po?rednika nieruchomo?ci, przewodnika - trzeba b?dzie spe?ni? jedynie okre?lone wymagania formalne, bez konieczno?ci zdawania egzamin�w.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.