Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF
To w?a?nie Polska posiada najwi?cej w Europie zawod�w regulowanych. Jest ich bowiem 380.
Przypomnijmy, zaw�d regulowany to taki zaw�d, do kt�rego wykonywania potrzebne jest zdobycie specjalnych uprawnie?. Mo?e to by? obowi?zek zdobycia dodatkowego wykszta?cenia, odbycia praktyki, posiadanie licencji, czy te? przynale?no?? do samorz?du zawodowego.

Teoretycznie ograniczenia w dost?pie do zawodu powinno si? wprowadza? w tzw. interesie publicznym. Regulacje s? po to, aby ograniczy? dost?p do niekt�rych zawod�w. Tak jest np. z przewodnikiem turystycznym, po?rednikiem nieruchomo?ci czy zarz?dc? nieruchomo?ci.
Wprowadzanie ogranicze? do kolejnych zawod�w jest spraw? prost?. Lobby?ci z r�?nych grup zawodowych przekonuj?, ?e zezwolenia i urz?dowe egzaminy zagwarantuj? klientowi wysok? jako?? us?ug.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.