Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

M?odzie? bez praktycznej nauki zawodu

Email PDF

M?odzie? straci mo?liwo?? praktycznej nauki zawodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej cofn??o dotacj? do szkolenia m?odzie?y ju? po ich przeprowadzeniu. Pow�d? Brak pieni?dzy.

Ju? teraz brakuje wykwalifikowanych robotnik�w i rzemie?lnik�w na polskim rynku pracy. Jednocze?nie w tym roku szkolnym nie b?dzie refundacji praktycznej nauki zawodu, o czym Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej poinformowa?o przedsi?biorc�w po podpisaniu um�w szkoleniowych.
Czytaj dalej http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,9080335,Jak_Ministerstwo_Pracy_na_uczniach_oszczedza.html

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.