Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Trener klasy mistrzowskiej

Email PDF

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód trenera klasy mistrzowskiej jest pod kodem 342209.

Wymagania
Według Art. 41 punkt 51 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe,
  • posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy I,
  • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
  • ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin końcowy. Po odbyciu kursu trenerskiego zdaje się egzamin. Po jego zaliczeniu należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu trenera klasy mistrzowskiej do Prezesa Konfederacji. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest licencja trenerska.
  • posiada zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.

W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, w & 6. 1. czytamy, że:

  • kurs musiał się odbywać w wymiarze co najmniej 60 godzin,
  • staż był odbywany w sporcie, w którym ta osoba posiada tytuł trenera klasy pierwszej.

Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mistrzowskiej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy pierwszej w tym sporcie.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.