Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis -Trener klasy II

Email PDF

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód trenera klasy II jest pod kodem 342208.

Wymagania

Zgodnie z Art. 41 punktem 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, trenerem klasy II może być osoba, która:

  1. ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub
  2. posiada, przez okres co najmniej dwóch lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danej dyscyplinie sportu i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub
  3. posiada, przez okres co najmniej dwóch lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danej dyscyplinie sportu, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości, oraz ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy. Po odbyciu kursu trenerskiego zdaje się egzamin. Po jego zaliczeniu należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu trenera klasy II do Prezesa Konfederacji. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest licencja trenerska.
  4. posiada zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera

W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, w & 4. 1. zaś jeszcze czytamy, że:

  • studia wyższe muszą obejmować kierunek wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 400 godzin,
  • studia podyplomowe w danym sporcie odbywały się w wymiarze co najmniej 400 godzin,
  • kurs odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.

 

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.