Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Spawacz

Email PDF

Opis
Wymagania
Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
Zadania zawodowe

Opis
do góry
Spawacz - osoba, która łączy części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym.

Zawód spawacza jest uregulowany prawnie jedynie w części zadań zawodowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności, wiedzę oraz znajomość norm i przepisów dotyczy czynności spawania, zgrzewania w toku wytwarzania, montażu, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych i ich elementów. Wynika to z faktu, że urządzenia techniczne oraz ich części mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w zasięgu ich potencjalnego oddziaływania. Spawanie np. zbiorników ciśnieniowych, napełnianych później gazem musi być dokonywane przez osoby posiadające w tym względzie odpowiednie kwalifikacje.

Wymagania
do góry
Aby zostać spawaczem urządzeń technicznych lub ich części należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub posiadać wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;
 • zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
do góry

 • Złożenie wniosku w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego:
  Wniosek 1 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko spawacza
  Wniosek 2 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko spawacza
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego:
  - egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  - egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
 • otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 2 lata

Zadania zawodowe
do góry
Do zadań spawacza należy:

 • wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami, za pomocą palnika acetylenowo - tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania;
 • wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi metodami jak: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy;
 • wykonywanie operacji zgrzewania elektrycznego i gazowego różnymi technikami za pomocą urządzeń zgrzewczych;
 • wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania i lutowania twardych metali kolorowych za pomocą kolby lutowniczej lub palnika acetylenowo - tlenowego;
 • wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik;
 • przygotowywanie powierzchni, elementów i części do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie krawędzi, ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie zamocowywanie i oznaczanie miejsca przecięcia;
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • łączenie części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.