Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Biegli rewidenci - propozycje zmian

Email PDF

S? propozycje zmian prawnych dotycz?cych bieg?ych rewident�w. Rozszerzeniu mo?e ulec zakres czynno?ci zastrze?onych dla os�b wykonuj?cych ten zaw�d. Wzmocniona zostanie prawdopodobnie r�wnie? rola Komisji Nadzoru Audytowego. Krajowa Izba Bieg?ych Rewident�w powo?a?a specjalny zesp�? do oceny projektowanych zmian.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.