Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Psychoterapeta - nowy zawód medyczny?

Email PDF

Formy wykonywania zawodu psychoterapeuty jako zawodu medycznego nie są obecnie uregulowane prawem. Ustawa o zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia być może zmieni ten stan rzeczy. Zawodem medycznym jest obecnie np. psychiatra, lecz psychoterapeta już nie. Konsekwencją jest brak uregulowanego procesu kształcenia osób wykonujących ten zawód, oraz brak ich rejestracji. Polska Federacja Psychoterapetów uważa, że lepszym pomysłem byłaby ustawa traktująca wyłącznie o zawodzie psychoterapeuty. Argumentem jest fakt, że profesja ta opiera się nie tylko na nauce medycznej, lecz również na naukach społecznych, filozofii, naukach ścisłych i pedagogicznych. Obie strony wydają się jednak zgadzać co do potrzeby uregulowań prawnych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.