Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Rzeczoznawca samochodowy

Email PDF

Opis
Wymagania
Nadawanie uprawnień
Czynności zawodowe

Opis
do góry
Rzeczoznawca samochodowy - osoba, która wydaje opinie i sporządza ekspertyzy w dziedzinie motoryzacji. Opinie wydawane przez biegłego, jakim jest rzeczoznawca samochodowy są podstawą do podejmowania decyzji przez sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe. Waga takiej opinii jest często bardzo duża, na jej podstawie podejmowane są ważne decyzje. Z tego powodu osoba działająca w tym zawodzie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wydawać decyzje jak najbardziej obiektywne.

Wymagania
do góry
Rzeczoznawcą samochodowym, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Art. 79a, jest osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie;
 • posiada 5 - letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
 • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
 • została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Nadawanie uprawnień
do góry
Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w w/w Ustawie dla rzeczoznawcy samochodowego oraz dodatkowo:

 • posiada doświadczenie zdobyte w ciągu co najmniej dwóch lat pracy w charakterze rzeczoznawcy samochodowego;
 • przedstawiła wykaz wykonanych ekspertyz (co najmniej 30), z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego;
 • zobowiązała się do przestrzegania zasad "Kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego";
 • złożyła wniosek o certyfikację i uiściła opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną CCR PZM z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego - na temat egzaminu i przebiegu procesu certyfikacji można przeczytać w Kryteriach działania jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych;
 • podpisała umowę o współpracy rzeczoznawcy z CCR PZM dotyczącą wydania certyfikatu.

Czynności zawodowe
do góry
Zakres obowiązków i zadań rzeczoznawców jest bardzo szeroki i zróżnicowany:

 • Rzeczoznawca samochodowy jest specjalistą z zakresu techniki samochodowej. Do jego zadań i obowiązków należy wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach samochodowych. Po uzyskaniu informacji wydaje ekspertyzę powypadkową, która zawiera takie dane jak: dokładna identyfikacja pojazdu, ustalenie uszkodzeń pojazdu, lista części samochodowych nadających się do naprawy lub też do wymiany. Opinia może dodatkowo zawierać kosztorys naprawy,
 • Wydaje opinie o sposobie naprawy uszkodzenia pojazdu. Jeśli na skutek wypadku drogowego powstało uszkodzenie pojazdu, rzeczoznawca wypowiada się na temat najlepszego sposobu jego usprawnienia,
 • Wydaje opinie o stanie technicznym pojazdu,
 • Do obowiązków rzeczoznawcy zaliczamy także wykonywanie badań diagnostycznych, takich jak: badanie układu hamulcowego, badanie eksploatacyjne zużycia paliwa, badanie pokrycia lakieru samochodowego i ustawienia świateł samochodowych, sprawdzanie ciśnienia w kołach samochodowych, sprawdzenie poziomu oleju silnikowego, badanie skuteczności amortyzatorów.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.