Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Operator spawalniczy

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód operatora automatów spawalniczych jest pod kodem 721202.

Opis
do góry
Operator spawalniczy to osoba zajmująca się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych spawalniczych. Z racji tego, że urządzenia te mogą stanowić zagrożenie dla posługujących się nimi osób, do tego typu czynności niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i ich ocena przez trzecią, niezależną stronę.

Wymagania
do góry
Aby zostać operatorem spawalniczym, zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub posiadać wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;
 • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności;
 • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
do góry

 • złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  - egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  - egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
 • otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 2 lata.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.