Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Motorzysta

Email PDFWymagania
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód motorzysty żeglugi śródlądowej jest pod kodem 723317.

Opis
Świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o mocy maszyn głównych do 300 kW.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej, może otrzymać osoba, która:

 • posiada 12 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym,
  albo 18 - miesięczną praktykę w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, ma ukończony kurs w zakresie obsługi urządzeń maszynowych na statkach, oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
  albo
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym, ma 6 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, oraz złożyła egzamin z umiejętności praktycznych,
  albo
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku żegluga śródlądowa, oraz złożyła egzamin z umiejętności praktycznych,
  albo
 • posiada patent motorzysty wachtowego w żegludze morskiej,
  albo
 • posiada stopień marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.
Należy złożyć wniosek o egzamin. Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w 33.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.