Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Szyper

Email PDF

Opis
Wymagania
Egzamin

Opis
do góry
Patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a) kierowania każdym statkiem bez napędu mechanicznego,
b) zajmowania stanowiska kierownika urządzenia pływającego;

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej może otrzymać osoba, która:

 • posiada: świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej, 12 - miesięczną praktykę pływania na statkach bez napędu mechanicznego niebędących małymi statkami, oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,
  albo
 • posiada: świadectwo sternika żeglugi śródlądowej, 6 - miesięczną praktykę pływania na statkach bez napędu mechanicznego niebędących małymi statkami, oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.
Należy złożyć wniosek o egzamin.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.